Dugnadsinstruks – Arrangementer i Skjettenhallen

 

Generelt for alle dugnadsvakter

# Beskrivelse
1.1

Alle dugnadsvakter møter opp til avtalt tid i henhold til dugnadsoversikten. Lagets dugnadsansvarlig setter opp fordeling av vakter i vaktlisten. Vaktliste finnes på nettsidene til Skjetten Håndball.

Oppmøte minst 1 timer og 30 minutter før første kampstarter. Husk at lagene ofte kommer 1 time før kampstart

Kampansvarlig leder arrangementet og fungerer som tilsynsvakt.

1.2 Alle dugnadsvakter tar enten med vaffelrøre eller kake/gjærbakst i henhold til vaktliste.
1.3 Alle dugnadsvakter må kjenne branninstruks og evakueringsplan. Hver rolle vil få sin oppgave ved evakuering. Se hver enkelt instruks.
1.4 Ingen dugnadsvakter forlater vakten før dette er avklart med Kampansvarlig. Vi er alle kollektivt ansvarlig for å gjennomføre dugnaden og sørge for at alt forlates slik vi forventer å finne det ved neste dugnad.

 

2.    Dugnadsinstruks Kampansvarlig

# Beskrivelse
2.0

Som kampansvarlig har du det øverste ansvaret under arrangementet og må i forkant av arrangementet forsikre seg deg om at du er trygg på oppgaven. Du skal ha kontroll på nøklene, både til hallen og det lille knippet med nøkler til kiosken og musikkanlegget.

Ved brannalarm har du ansvaret for

· Sjekk branntavle

·Oppsøk plassen der alarmen er utløst

·Ved falsk alarm ring brannvesenet på 110 og fortell at det ikke brenner. Brannvesenet vil komme uansett, men kjenner da status.

·         Møt brannvesenet ved rundkjøringen mellom skolen og svømmehallen

·         Alle skal evakueres ved alarm uavhengig om det brenner eller ikke

De andre vaktene har ansvaret for følgende del av evakueringen:

·         Sekretariat evakuerer parketten

·         Kiosken evakuerer tribunen og toaletter i 2.etg

·         Billett evakuerer fellesarealer i 1 etasje inklusiv toaletter og garderober

2.1 Kampansvarlig henter nøkler til Skjettenhallen på ESSO Skjetten (tidligere Shell) senest 1,5 time før kampstart.
2.2 Det er beskrevet hvordan du låser opp på nøkkelknippet. Dette lærer du også på brannvaktkurset du må ha gått på for å kunne være kampansvarlig/tilsynsvakt
2.3

Lås opp og sett på lys

·         Skru på lyset i mellomgangen ved inngangen, der du skrur av alarmen gang nr. 2

·         Neste lysbryter på venstre hånd på innsiden av døren

·         Ta på deg gul vest som du finner i vaktboden

·         Sett på lys i 2. etasje. Lysbryter til høyre for døren ved branntavle oppe

·         Lås opp tribunen og inngangsdøren til kiosk

·         Lås opp og sett på lys i de garderobene dere planlegger å benytte

·         Sett på lys på parketten, lysbrytere er på veggen under tribunen

2.4 Skriv opp på garderobefordeling på tavlen ved inngangen. Kritt ligger i vaktrommet. Lag gjerne en fordeling av garderober på forhånd
2.5

Gjør klar hallen til spill

·         Sett opp bommer på målene dersom det er J/G 9,10,11 kamper

·         Sjekke at målene er godt festet til gulvet

·         Ta ned nett bak målene

·         Sjekke at basketkurver er kjørt helt opp

2.6 Hjelp sekretariatet med sette opp bord til sekretariatet og benker til lagene
2.7 Sjekk at alle vakter er kommet og har kontroll på sine oppgaver. Dersom noen mangler må oppgaven gis til foreldre i hallen som tilhører Skjetten Håndball
2.8 Når disse oppgavene er gjort skal du være tilgjengelig i fellesarealet og ønsk lagene velkomne. Vis de garderobene og svar på spørsmål. God service er gøy!!:-)
2.9 Når siste kamp er i gang teller du billettkassen sammen med billettansvarlig og signerer på oppgjørsskjema.
2.10

Rydding ved avslutning av arrangementet

·         Rydd og plukk opp søppel og papir og legg i søppelkassa.

o   4 garderober

o   2 dommergarderober

o   2 toaletter i fellesarealet

·         Sjekk at alle kraner er stengt og at vannet ikke renner

·         Slukk lys og lås på begge sider av garderobene

2.11 Hjelp sekretariatet med å rydde hallen
2.12 Sjekk at tribunen er ryddet av billettansvarlig. Hjelp gjerne tilJ
2.13 Lås kiosk og tribunen
2.14 Sjekk og rydd toaletter i 2 etasje
2.15 Skru av lyset i 2.etasje
2.16 Skru av lys på parketten inkludert tribunen. Brytere er på veggen under tribunen.
2.17 Døren til parketten låses
2.18 Skru av lys i 1 etasje
2.19 Sett på alarm hvit boks i mellomgangen, les instruks på nøkkelknippet
2.20 Bruk liten rar nøkkel og vri om lås i dørbladet. Smekk inngangsdøren. Stå stille og hør at det sier klikk i døra og lyser rødt på alarmpanel ute.
2.21 Takk for innsatsen!! Du kan levere nøkkelen på Esso og den grå kassen leveres etter avtale med dugnadsansvarlig.

 

Start typing and press Enter to search